Persondatapolitik for NCT A/S og NCT Finans ApS (NCT)
Om NCT A/S Kontakt & åbningstider Firmadata Virksomhedsprofil Medarbejdere Ansvar & Copyright Persondatapolitik Salgs- og leveringsbetingelser

Vidste du…?

Vores teknikere har mange års erfaring i branchen - Flere har været hos os i mere end 25 år.

Persondatapolitik

I henhold til EU’s Databeskyttelsesforordning - GDPR - Persondataforordning
Er kravene til, hvordan vi bruger og behandler data om dig/jer, blevet skærpet, hvilket resulterer i en bedre beskyttelse af dig/jer når vi håndterer og indsamler dine/jeres data.

De oplysninger/personlige oplysninger vi indsamler om vores kunder/samarbejdspartnere, er følgende:

• Navn
• Adresse
• Alternativ leveringsadresse
• Telefon og mobiltelefonnummer
• E-mail-adresser
• CVR nr. og P. nummer
• IP-adresser og MAC-adresser
• Bankforbindelse

Oplysninger vedrørende anparts- og aktieselskabers navn og adresser mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet nærværende beskrivelse.

Alle de indsamlede oplysninger behandles fortroligt. Oplysninger vil kun blive benyttet til det formål hvortil oplysningerne er indhentet. Oplysninger videregives kun til vores samarbejds-partnere, hvis det har et nødvendigt formål, eller offentlige myndigheder, hvor det er lovbestemt.

Oplysninger vil blive delt indenfor NCT koncernen for at sikre kontaktoplysninger ved fakturering, service og andre ydelser.

For at kunne sikre samarbejdet i fremtiden, ønsker vi fortsat at kunne have dialog via e-mail og telefon samt indsamle ovenstående oplysninger.

Samtykke

Når du/I køber varer eller serviceydelser hos os, giver du/I samtidig samtykke til, at oplysninger/personlige oplysninger indsamles. Ved rekvirering af serviceydelser samt ved indgåelse af serviceaftaler er der ligeledes givet samtykke til at NCT A/S’ servicemedarbejdere har adgang til eventuelle personfølsomme data som er lagret på det omfattede udstyr. Du/I accepterer derved disse vilkår.

Du/I har altid mulighed for at trække samtykket tilbage ved henvendelse til NCT A/S.

Såfremt samtykket tilbagetrækkes, skal du/I være opmærksom på, at det muligvis kan have indflydelse på de services og serviceydelser vi tilbyder jer som kunde.

Du/I skal være opmærksomme på, at vi i nogle tilfælde fortsat må opbevare og behandle dine/jeres data hvis samtykket tilbagetrækkes. For at opfylde en aftale du/I er part i, og for at overholde gældende lovgivning.

Ekstern IT-drift

Har du/I indgået en speciel aftale med NCT A/S om ”Databehandleraftale for ekstern IT drift” er denne aftale gældende med dens aftaletekst.

Indsamling af oplysninger

NCT A/S registrerer og gemmer de oplysninger, du/I giver os når du/I køber varer eller serviceydelser samt indgår en aftale/kontrakt med os samt når du/I sender e-mails. Vi registrerer kun oplysninger med det formål at levere varer, ydelser og opfylde indgåede aftaler/kontrakter samt for at overholde gældende lovgivning.

Opbevaring af data

NCT A/S vil som udgangspunkt opbevare data i 5 år + indeværende regnskabsår i henhold til bogføringslovgivningen eller så længe samarbejdet er aktivt og vi har en juridisk forpligtelse. Vi videregiver ikke oplysninger uden dit/jeres samtykke til en tredjepart, medmindre det er nødvendigt for at fuldføre en aftale eller transaktion.

Som dataansvarlig er det vores ansvar at sikre at dine/jeres data ikke bliver misbrugt. Vi stiller derfor høje krav til datasikkerheden både internt og hos vore samarbejdspartnere.

NCT A/S’s medarbejdere, har tavshedspligt med hensyn til forhold som bliver virksom-heden eller den enkelte medarbejder bekendt i forbindelse med kundesamarbejdet.

Udleveret materiale vil blive behandlet omhyggeligt og tilbageleveret eller destrueret efter endt behandling/opgaveløsning

Sletning og tilbagetrækning af samtykke

Ønsker du/I at tilbagetrække samtykket, at få udleveret eller slettet data, skal du/I blot gøre os opmærksomme på dette. Denne ret er dog ikke gældende, hvis anden lovgivning kræver vi fortsat opbevarer dine/jeres data.

Underretning ved brud på sikkerheden

Sker der brud på sikkerheden ved os eller en af vores samarbejdspartnere, vil vi straks gøre dig/jer opmærksom på dette. Vi står samtidig til hjælp med at indberette sådan et brud til Datatilsynet.