Om NCT A/S
Om NCT A/S Kontakt & åbningstider Firmadata Virksomhedsprofil Medarbejdere Ansvar & Copyright Persondatapolitik Salgs- og leveringsbetingelser

Vidste du…?

At vi hver dag driver over 2500 kopimaskiner som tilsammen årligt printer over 30 milloner print.
I oktober måned 1984 startede Finn Nielsen og Leif Frederiksen Nordjysk Copy-Teknik ApS firmaets adresse var Østergade 43, 9700 Brønderslev.

Nordjysk Copy-Teknik ApS forhandlede og servicerede dengang kun ganske få mærker indenfor kontormaskiner og kontormøbler til den primære kundekreds i Nordjylland.

80’erne

Op igennem 80’erne - i takt med at kundekredsen blev større - blev der ansat yderligere 5 serviceteknikere, 2 kontorassistenter samt en økonomichef.

En stigende interesse blandt kunderne i at lease og leje kontormaskiner førte i november 1987 til stiftelse af datterselskabet NCT Finans ApS. Dette selskab var - og er fortsat – 100 % ejet af NCT A/S. For at være bedre rustet til fremtiden, blev det I 1989 besluttet, at omdanne selskabet fra anpartsselskab til aktieselskab, følgelig Nordjysk Copy-Teknik A/S.

90’erne

I starten af 90’erne blev der åbnet en ny afdeling på havnen i Nørresundby. Desuden var salget af kontorinventar/-møbler steget kraftigt, af hvilken årsag der blev ansat en sælger til hovedsageligt at varetage denne gruppe.

I september 1992 afgik Leif Frederiksen ved døden. Finn Nielsen overtog efterfølgende samtlige aktier i selskabet. Lokalerne på havnen blev fraflyttet i 1995, efter at Nordjysk Copy-Teknik A/S havde erhvervet ejendommen beliggende på Hjørringvej 152 i Nørresundby. Her blev der indrettet kontorer, udstilling samt værksted.

Selskabet foretog navneskifte fra Nordjysk Copy-Teknik A/S til NCT A/S i december 1996.

Kundekredsen havde bredt sig til en stadig større del af Jylland, hvilket gjorde yderligere ansættelse af personale nødvendigt – bl.a. en lagerassistent. Samtidig havde markedet ændret sig, og der var nu en stigende interesse for opkobling af digitale farve- og sort/hvid-kopimaskiner, hvilket afstedkom ansættelse af en EDB-tekniker.

Årtusindskiftet

I december 2000 opkøbte NCT A/S salgs- og servicedelen i COPY PLAN A/S, Viby, Århus. Overtagelsen omfattede bl.a. kundekreds og personale. Samme år blev NCT A/S’s afdeling i Brønderslev nedlagt og medarbejderne her overført til Nørresundby.

I juni 2001 opkøbte NCT A/S kundekredsen fra Kontorgården Himmerland v/Erik Larsen.

I 2002 blev selskabets administration radikalt omstruktureret. Væsentlige dele af bogholderiet blev samlet i Århus-afdelingens nyerhvervede lokaler i Hasselager. Samtidig hermed blev servicedelegeringen for alle selskabets kunder samlet i Nørresundby.

I 2003 opkøbte NCT A/S kundekredsen fra Kopi Teknik v/Bent Andersen. Der blev desuden iværksat en omstrukturerings- og rationaliseringsplan, der medførte en indskrænkning i personalestaben. Ved udgangen af året beskæftigede NCT A/S i alt 18 medarbejdere.

10’erne

I 2010 opkøbte NCT A/S firmaet Mønt-Tech ApS af Keld B. Hansen som havde lokale i Pandrup. Mønt-Tech ApS, Keld B. Hansen og medarbejder Thorbjørn Skov flyttede umiddelbart efter opkøbet til NCT A/S’s lokaler i Nørresundby. Mønt-Tech ApS’s kundekreds er banker, sparekasser og andre virksomheder som håndterer penge.